Thursday, September 20, 2007

कळत - नकळत

नकळत कळते सारे

शब्दांची गरज नुरे

तव मनात जे जे दडले

ह्या मनास अलगद उमजे


सरसरत शिरवे येता

हा धुंद गंध दरवळतो

मृण्मयीन होउन जाता

जलदाला भानही विसरे

नकळत कळते सारे

शब्दांची गरज नुरे


हळुवार कळीस हा समीरण

स्पर्षाने फुलवत जातो

मोहक सुवासित मग ते

मुदे तयासंग डोले

नकळत कळते सारे

शब्दांची गरज नुरे


नाते असेच अपुले

हलकेच मुग्ध मोहरते

अबोल विश्वासाने

दृढ अन गहिरे होते

नकळत कळते सारे

शब्दांची गरज नुरे


तव मनात जे जे दडले

ह्या मनास अलगद उमजे!!

2 प्रतिसाद्:

Alien said...

Nice.. especially the last two lines... maybe one more polishing up sesssion will make it superlative..

raj said...

mala shashi bhagawat chi pustake vikat havi ahet. kuthe asashil tar please kalava.