Wednesday, January 31, 2007

उगाचच...

आज उगाचच खुप छान वाटते आहे...
अनपेक्षितपणे भरून आलेले काजळमाखले आभाळ आणि सातभाईंची उडालेली गडबड...
एकाएकी सुरु झालेला,निलगिरी,आंब्याच्या गर्द झाडीत उनाड पोराप्रमाणे शिळ वाजवणारा, आणि पानगळतीचे निमित्त साधुन डोक्यावर पर्णवर्षाव करणारा तो खोडकर वारा...
वारयाच्या साथीने अलगद आपल्याभवतीच फेरया मारणारे धुलिकणांचे लोट...
रिमझिम चे संकेत मिळताच डौलात नाचणारे फुलारलेले, पिसारलेले मोर...
हळुवार आलेली पावसाची सर आणि तिच्या पाठोपाठ बेभान होउन आलेला ओल्या मातीचा सुगंध...
आज उगाचच खुप छान वाटते आहे...

;;