Sunday, September 09, 2007

पैलतिर

दुर्लक्षितच जगले

आता कोणि विचारले तरच नवल आहे

दुखावलेल्या मनाला

फुलापेक्षा काट्याचेच अप्रुप जास्त आहे


हळुवार भावनांचा

चुरडुन केर झाला

खोट्या मोहक हास्ये

नात्यांना जपायचे आहे


ह्या फसव्या दुनियेत

उभे आयुष्य ठाकले आहे

डोळे मात्र आताच

पैलतिरावर आहे...

2 प्रतिसाद्:

Alien said...

Very strong words... I wonder how strong the feelings that were the Muse of such words must be.. but then I feel, the last poem on me blog is oft relevant!!

Vaidehi said...

khup chan !!