Monday, December 11, 2006

दिवस रातिंच्या विरहानंतर
तुज भेटीचा योग घडे
भिरभिर डोळे उरात धडधड
मिलनास मी आतुरले

उत्कंठित मन लाज लाजरे
दृष्टभेट ही हळुच चुकवे
पुन: भेटण्या उत्सुकले
मिलनास मी आतुरले

तव स्पर्शाची ओढ लागता
कोमल तनुला कंप सुटे
नखशिखांत मी मोहरले रे
मिलनास मी आतुरले!

2 प्रतिसाद्:

Alien said...

मला ही कविता पूरण कळली .... And I like the poem a lot tooo!! mast aahe .. keएp it coming!!

Rohini said...

:-)