Wednesday, November 01, 2006

सारे कसे शांत शांत
पाने फुले ही निवांत
मंद झुळूक येई अन
स्तब्धतेचा होई अंत ...

1 प्रतिसाद्:

jagdish said...

cool